Proiect

Despre EDU NOROC

Terre des hommes Romania a lansat un nou proiect pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural. NOROC este un acronim pentru Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație.

Obiectivul general al proiectului este de a asigura accesul copiilor la educație echitabilă și de calitate prin sprijinirea și implementarea de măsuri de prevenire a abandonului școlar. Alte măsuri avute în vedere sunt cele de favorizare a ratei de tranziție de la educația primară la cea gimnazială, și de la cea gimnazială la liceală. 

NOROC va sprijin minim 650 de copii aflați în situație de risc de abandon școlar și 180 de copii cu cerințe educaționale speciale în 5 județe din România. Pe termen scurt, proiectul urmărește combaterea abandonului școlar și facilitarea tranziției de la un ciclul primar la gimnazial, și de la cel gimnazial la liceal pentru 650 de copii în situație de risc.

Pe termen mediu și lung intervenția vizează îmbunătățirea calității serviciilor educaționale prin formarea a 48 de cadre didactice și mediatori în metode de lucru cu copiii în situație de risc de abandon școlar și / sau cu cerințe educaționale speciale.

Cei care vor beneficia de măsurile din cadrul proiectului sunt:

  • copiii în situație de risc de abandon școlar și copiii cu cerințe educaționale speciale din ciclul primar și gimnazial, aflați într-una sau mai multe din situațiile de vulnerabilitate, cu predilecție din mediul rural din 5 județe din România; 
  • părinții acestora;
  • cadrele didactice din cele 20 de școli;
  • copiii care frecventează școlile vizate; părinții acestora.

Fundația Terre des hommes va acorda sprijin școlilor pentru a stabili proceduri de identificare și monitorizare a copiilor în situație de risc de abandon școlar, va asigura formarea și consilierea cadrelor didactice în domeniul îmbunătățirii calității serviciilor educaționale, transferând metode de lucru experimentate în alte proiecte. Vor fi spriijiniți 650 de copii în risc de abandon școlar și 180 de copii cu CES și calitatea serviciilor educaționale va crește în 20 de școli din județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău.

Parteneri ai proiectului NOROC: Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic (România) și FAFO Norvegia

Proiectul “Inițiativa „NOROC în Educație” – Inițiativa NOrvegiano – ROmână pentru Calitate în Educație”, beneficiază de un grant în valoare de 998.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural din 5 județe din România.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.

Conținutul acestui material nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor. 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Noutăți

Ce înseamnă NOROC în educație?

NOROC este un acronim pentru „Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație” și are ca obiectiv principal asigurarea accesului copiilor la educație echitabilă și de calitate…

Intâlniri regionale în cele 5 județe din proiect

În lunile septembrie – octombrie au avut loc întâlniri regionale în cele cinci județe implicate în proiect. Întâlnirea regională din județul Vâlcea: Întâlnirea regională din…

Tabara de vara de la Polovragi in imagini

Fundația Terre des hommes a adus zâmbete pe fețele a peste 60 de copii, mentori și cadre didactice, cu ocazia taberei desfășurate în pitorescul sat…

Biblioteca cu resurse este un spațiu virtual unde prezentăm instrumentele metodologice dezvoltate de echipa proiectului precum și alte resurse pe care le considerăm utile cum ar fi studii, cărți de specialitate, etc.

Mass Media