Biblioteca cu Resurse

Ghidul prezintă bune practici în domeniul prevenirii și combaterii abandonului școlar și al îmbunătățirii educației de calitate pentru copii din grupuri defavorizate, identificând elemente ce pot fi integrate în România.

Sunt prezentate o serie de studii de caz reprezentative pentru sistemul educativ norvegian.

Este prezentată o metodologie de identificare și monitorizare a copiilor în risc de abandon școlar din cele 20 de școli din mediul rural din județele Olt, Dolj, Gorj, Vâlcea și Bacău, pornind de la o serie de instrumente de lucru deja existente.

Această metodologie va fi adaptată particularităților școlilor din cadrul proiectului și la mediul social al comunităților deservite, integrând in același timp și experiențele norvegiene în domeniu.

Dezvoltarea și implementarea unui program de intervenție asupra copiilor în risc de abandon școlar concentrat pe trei axe majore de intervenție si anume:

  • măsuri de combatere a absenteismului și slabei performanțe educaționale prin oferirea de servicii de sprijin);
  • program de mentorat prin care tineri de liceu vor fi formați pentru a sprijini și motiva copiii;
  • măsuri de lucru cu părinții pentru implicarea acestora în sprijinirea copiilor.

Programul are ca scop prevenirea și combaterea abandonului școlar în cele 20 de școli din cadrul proiectului NOROC, având la bază instrumente și metode de intervenție inspirate de experiențele norvegiene în domeniu.

Metodologia de identificare și remediere a unor dificultăți de învățare

Metodologia dezvoltata in baza expertizei si a bunelor practici identificate de experții din Norvegia, va fi aplicata în școli pentru depistarea timpurie a unor dificultăți educaționale ce solicită intervenție în domeniul CES și monitorizarea acestor copii.

Metodologia va detalia măsurile de remediere și resursele la nivel județean și național ce pot fi folosite de școli în lucrul cu copii cu CES.

Ghidul detaliază modalitățile de lucru cu copiii, părinții și mentorii, exemplificând rezultatele pozitive obținute și detaliind recomandări de lucru, oferind instrumente concrete (fișă de identificare și monitorizare a copiilor în risc de abandon școlar, metodologie de mentorat și metodologie de lucru cu părinții).