Despre Noi

Ce este NOROC?

NOROC este un acronim pentru Inițiativa NOrvegiano-ROmână pentru Calitate în Educație și are ca obiectiv principal asigurarea accesului copiilor la educație echitabilă și de calitate prin sprijinirea și implementarea de măsuri de prevenire a abandonului școlar.

Ce face NOROC?

În lupta cu abandonul școlar, proiectul NOROC își concentrează atenția și eforturile în cinci județe vulnerabile din România, respectiv Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea și Bacău, unde vor fi sprijiniți 650 de copii în risc de abandon școlar și 180 de copii cu CES (cerințe educaționale speciale).

Pilonii principali ai NOROC

1 Creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor copiilor.

Creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor copiilor cu cerințe educaționale speciale sau în risc de abandon școlar la nivelul stakeholderilor direct implicați, dar și la nivelul publicului larg. Părinții și copiii înșiși vor deveni mai conștienți de nevoile complexe și de importanța sprijinului pentru copiii care trebuie să-și finalizeze educația în cel mai bun mod posibil.

2 Diseminarea celor mai importante și utile instrumente și practici.

Cel de-al doilea pilon are la bază diseminarea celor mai importante și utile instrumente și practici recomandate de către stakeholderii principali.  În cazul măsurilor de prevenire a abandonului școlar, prin intermediului proiectului vor fi informate școlile din proiect și publicul general.

Proiectul “Inițiativa „NOROC în Educație”  – Inițiativa NOrvegiano – ROmână pentru Calitate în Educație”, beneficiază de un grant în valoare de 998.000 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului este de a îmbunătăți calitatea serviciilor educaționale, cu predilecție în mediul rural din 5 județe din România.

NOROC se va implementa în perioada Decembrie 2021 – Decembrie 2023.

Material realizat cu sprijinul financiar al Granturilor Norvegiene 2014 – 2021.

Conținutul acestui material nu reflectă opinia oficială a Operatorului de Program, a Punctului Național de Contact sau a Oficiului Mecanismului Financiar. Informațiile și opiniile exprimate reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorului/autorilor.

www.eeagrants.org           www.norwaygrants.org

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.